Điều kiện cho người nhập cư để nhận Chi phiếu hỗ trợ (từ gói kích thích kinh tế COVID-19/stimulus checks)

Để cung cấp cứu trợ tài chính trong đại dịch COVID-19, Quốc hội Liên Bang Mỹ đã thông qua ba vòng chi phiếu hỗ trợ cho những người Mỹ có thu nhập thấp. Với mỗi vòng phân phát chi phiếu mới, Quốc hội đã nới rộng điều kiện để bao gồm những người có  Mã số thuế cá nhân (ITIN) sống trong hộ gia đình có người với Số An sinh Xã hội (SSN). Hãy nộp tờ khai thuế liên bang 2020 nếu gia đình quý vị có người có số An Sinh Xã Hội.

Nếu một người trong gia đình quý vị có Số An sinh Xã hội, hộ gia đình của quý vị có thể đủ điều kiện nhận chi phiếu hỗ trợ và các khoản hoàn trả khác

Quý vị có thể đủ điều kiện nhận nhiều hơn một chi phiếu hỗ trợ. Để nhận được chi phiếu hỗ trợ đầu tiên ($1.200), thứ hai ($600), hoặc thứ ba ($1.400), quý vị không đượclà người phụ thuộc (dependent) trên hồ sơ khai thuế của người khác. Quý vị phải đáp ứng những giới hạn thu nhập đề cập dưới đây :

Thu nhập để Nhận Thanh toán Hỗ trợ Đầy đủ (chi phiếu thứ nhất, thứ hai và thứ ba)Giới hạn Thu nhập Tối đa để nhận được Chi phiếu Hỗ trợ Thứ nhất Giới hạn Thu nhập Tối đa để nhận được Chi phiếu Hỗ trợ Thứ hai Giới hạn Thu nhập Tối đa để nhận được Chi phiếu Hỗ trợ Thứ ba
Người khai thuế độc thân$0-$75.000$99.000$87.000$80.000
Người kết hôn khai thuế chung$0-$150.000$198.000$174.000$160.000
Chủ hộ gia đình$0-$112.500$136.500$124.500$120.000

Các yêu cầu về SSN đối với chi phiếu hỗ trợ thứ nhất và thứ hai khác với các yêu cầu về SSN đối với chi phiếu hỗ trợ thứ ba. Xem biểu đồ dưới đây.

chi phiếu Hỗ trợ Thứ nhất và Thứ hai   chi phiếu Hỗ trợ Thứ ba
Gia đình Không phải Quân nhânNếu người vợ/chồng không có SSN, thì chỉ người chồng/vợ có SSN và trẻ em đủ điều kiện có SSN hoặc ATIN có thể nhận hỗ trợ.

Trẻ em (dưới 17 tuổi) chỉ có thể nhận hỗ trợ nếu có ít nhất một phụ huynh có số SSN.

Bất kỳ người nào trong gia đình hoặc người phụ thuộc nào có SSN hoặc ATIN đều có thể nhận hỗ trợ. Những người phụ thuộc (dù ở độ tuổi nào) có số SSN hoặc ATIN vẫn đủ điều kiện nhận hỗ trợ  ngay cả khi cha mẹ họ không có SSN.
Gia đình Quân nhânCả vợ lẫn chồng đều có thể nhận hỗ trợ dù chỉ có vợ hoặc chồng có số SSN. Trẻ em đủ điều kiện (dưới 17 tuổi) có số SSN hoặc ATIN cũng nhận được hỗ trợ      .Cả vợ lẫn  chồng đều có thể nhận hỗ trợ dù chỉ vợ hoặc chồng có SSNNgười phụ thuộc (dù ở độ tuổi nào) có SSN hoặc ATIN cũng được nhận hỗ trợ      .

Nếu quý vị bị từ chối thanh toán khoản hỗ trợ thứ nhất vì cả quý vị và vợ/chồng của quý vị đều không có SSN, thì quý vị có thể yêu cầu chi phiếu hỗ trợ thứ nhất và thứ hai dưới hình thức Tín thuế Trợ cấp Phục hồi trên hồ sơ khai thuế năm 2020 của quý vị (Recovery Rebate Tax Credit). Khai hồ sơ thuế 2020 cũng cho phép quý vị nhận chi phiếu hỗ trợ thứ ba 2021 nếu quý vị đủ điều kiện.

Người phụ thuộc:

Quý vị có thể xin hỗ trợ bổ sung – $500 (gói hỗ trợ thứ nhất), $600 (gói thứ hai), hoặc $1.400 (gói thứ ba) – cho mỗi trẻ em có số SSN hoặc Số Nhận dạng Người nộp thuế Nhận con nuôi (ATIN). Trẻ em phải có mối liên hệ với quý vị (con đẻ, con ghẻ hoặc con nuôi), dưới 17 tuổi, sống chung hộ với quý vị hơn sáu (6) tháng trong năm , và được khai là người phụ thuộc của quý vị. Những người phụ thuộc trên 17 tuổi chỉ đủ điều kiện nhận khoản hỗ trợ thứ ba      .

Quý vị có thể nhận được khoản hỗ trợ cho trẻ em sinh năm 2020 dưới dạng Tín thuế Trợ cấp Phục hồi trên hồ sơ khai thuế năm 2020 của quý vị (Recovery Rebate Credit). Trẻ em sinh năm 2021 có thể được yêu cầu thanh toán hỗ trợ khi quý vị nộp hồ sơ khai thuế năm 2021 vào năm 2022.

Quý vị phải khai hồ sơ thuế liên bang 2020 để được nhận chi phiếu hỗ trợ cho hộ gia đình của mình

Nếu trước đây quý vị chưa từng khai thuế, quý vị phải đăng ký xin Mã số thuế Cá nhân (ITIN). Sở Thuế Vụ Hoa Kỳ (IRS) cấp số ITIN cho những người không đủ điều kiện xin số An Sinh Xã Hội (SSN).

Nếu quý vị đã có số ITIN được cấp trước năm 2013, quý vị đã phải nhận được thông báo gia hạn từ Sở Thuế Vụ Hoa Kỳ. Nếu quý vị chưa sử dụng ITIN của mình để khai thuế liên bang Hoa Kỳ trong ba năm qua (2017-2019), quý vị phảigia hạn ITIN.

Để đăng ký hoặc gia hạn ITIN, quý vị phải điền Mẫu W-7 của Sở Thuế Vụ Hoa Kỳ (IRS), “Đơn xin cấp Số nhận dạng người nộp thuế cá nhân IRS.” Mẫu W-7 phải nộp cho IRS kèm theo hồ sơ khai thuế cùng các giấy tờ để xác minh danh tính và tình trạng ngoại nhân. Giấy tờ xác minh phải là bản gốc hoặc bản sao có chứng thực từ các cơ quan ban hành. Danh sách các giấy tờ sử dụng được nằm trong hướng dẫn chi tiết của Mẫu W-7.

Muốn được hướng dẫn nộp đơn xin cấp ITIN, quý vị có thể lên lịch hẹn tại một Trung tâm Trợ giúp Người nộp thuế của IRS (Taxpayer Assistance Center, không phải tất cả các địa điểm đều cung cấp dịch vụ này) hoặc với một Đại lý được Chấp nhận Xác nhận (Certifying Acceptance Agent). Một số CAA cũng cung cấp dịch vụ hướng dẫn chuẩn bị khai thuế miễn phí. Nếu quý vị đến một trong các địa điểm khác, quý vị sẽ cần mang theo hồ sơ khai thuế đã điền để gửi kèm với Mẫu W-7.

Mặc dù quý vị cũng có thể nộp hồ sơ trực tiếp cho IRS để xin cấp số ITIN, nhưng có thể bị trễ nãi vì IRS hay chậm gửi lại hồ sơ của quý vị và đồng thời  làm cho nó bị thất lạc luôn. Quý vị nên nộp đơn thông qua một TAC hay CAA của IRS vì quý vị có thể mất 9-11 tuần hoặc lâu hơnnếu thiếu tài liệu. Tìm hiểu thêm về cách đăng ký xin cấp số ITIN tại đây.

IRS không tính phí khi lấy hoặc gia hạn số ITIN. Một số CAA có thể tính phí khi cung cấp dịch vụ chuẩn bị hồ sơ khai thuế và mẫu W-7. Hãy hỏi CAA về phí của họ trước khi lên lịch hẹn.

Khai thuế với ITIN là một việc rất an toàn vì không ảnh hưởng đến tình trạng nhập cư của quý vị. IRS không được chia sẻ thông tin quốc tịch với cơ quan nhập cư hoặc bất kỳ cơ quan liên bang nào khác. Việc nhận các khoản tín thuế không tác động tiêu cực đến việc nhập cư (và không bao giờ bị xem là tiêu cực trong quy tắc đánh giá gánh nặng xã hội (public charge).

Cnhững địa điểm khai thuế miễn phí để giúp quý vị yêu cầu nhận chi phiếu hỗ trợ và các khoản tiền hoàn khác

Truy cập www.getyourrefund.org để được hỗ trợ khai thuế từ xa hoặc gọi số 211 để tìm địa điểm Hỗ trợ Thuế Thu nhập Tình nguyện gần quý vị.


Recommended for you


The latest

Tax Talk Thursdays

Tax Talk Thursdays

The Get it Back Campaign is hosting Tax Talk Thursdays this summer. This 3-part learning…